Rygning og dårlige vaner kan afhjælpes med hypnose - Næstved

 
Din krop har aldrig haft lyst eller behov for at ryge. Før du begyndte med at ryge, var
din krop fint tilfreds uden røg, og du gjorde alt uden at ryge. Rygning er kun en dårlig
vane. Alle vaner ændres hurtigt med hypnose. Man kan både fjerne dårlige vaner og
skabe gode vaner. Der vil ikke være nogen tanker om trang, ubehag, irritation eller
rastløshed. Du vil være rolig, afslappet og få bedre overblik.
Alle ved at rygning er farligt, selv producenterne skriver det på pakken. Vi vælger selv
om vi vil ryge eller ej. Med hypnose og øreakupunktur, gøres valget let.
Diverse undersøgelser opdeler rygning med ca. 95% vaner/adfærd, samt 5 % nikotin.
Hypnosen tager fat i underbevidstheden, som udgør 80 - 90 % af vort sind. I vor underbevidsthed lægger alt der omhandler vaner, adfærd og følelser. Og øreakupunkturen regulere det rent fysiske, dvs. abstinenser samt den fysiske trang, samt hjælper kroppen med at få nikotinen ud, så hurtigt så muligt.
 
Een behandling er typisk nok - Vi har en høj succesrate med folk, som er røgfrie efter første behandling.
 
Vi anvender øreakupunktur, baseret på NADA-modellen (National Acupuncture Detoxification Association), evt. i kombination med andre punkter efter indviduelt behov.
NADA-øreakupunktur anvendes bl.a. på narkomaner, og virker udemærket mod heroin samt kokain, og derfor også særdeles virksomt på nikotin.
Vi anvender presssnåle, 1,5 mm. nåle som sidder på et plaster i øret, disse bliver typisk siddende i øret i ca. 14 dage. Kroppen respondere hurtigt på disse nåle, og de rent fysiske abstinenser vil være overstået. Der kan istedet for ørenåle, anvendes ørefrø/magnetiske kugler.
 

Vi arbejder også med afvænning af nikotinpræparater.

 
 
 
 
Info omkring rygning:
 
• Ca. 90% af alle tilfælde af lungekræft skyldes rygning.

• Ca. 85% af alle tilfælde af rygerlunger skyldes rygning.

• Ca. 30% af alle tilfælde af blodprop i hjerte og hjerne, skyldes rygning.

• Ca. 25% af kræfttilfælde skyldes rygning.

• En ryger afkorter i gennemsnit sit liv med otte år.

• De sidste ti år af en rygers liv er ofte præget af sygdom.

• Rygning koster ca. 12.000 dansker livet hvert år.

• 24 timer efter rygestop er risikoen for blodprop i hjertet mindsket.

• 72 timer efter rygestop er din smags og lugtesans igen normal.

• 5 dage efter rygestopkan du mærke en klar forbedring i din vejrtrækning.

• Fire uger efter rygestop kan lungerne bedre bekæmpe infektioner.

• Et år efter rygestop er risikoen for hjertesygdomme halveret.

• Fem år efter rygestop er risikoen for hjertesygdomme næsten den samme som for ikke-rygere.

• Ti år efter rygestop er risikoen for lungekræft halveret.

• 15 år efter rygestop er risikoen for at få lungekræft omtrent den samme som for ikke-rygere

 
 
Relaterede sider: