Psykiske lidelser forudsaget af Posturologiske forstyrrelser

 
Psykiske problemer kommer grundet en forvridning i hjernens opfattelse af kroppens stilling (kropsskema) og den virkelige stilling. Dvs. når hjernens opfattelse af kroppens stilling og kroppens virkelige stilling ikke passer sammen.

Hjernen skal udligne denne konflikt, uden at vide hvor de falske eller manglende oplysninger kommer fra. Dette medfører kognitive problemer, som er forstyrrelser i instrumentelle funktioner som hukommelse, rumlig og tidsorientering, dysleksi (ordblindhed), hyperventilation, hysteri, nervesammenbrud og træthed. Angst er , iflg. eksperter en posturologisk forstyrrelse som stammer fra øjnene og ikke psykisk forårsaget. Køre- luft- og søsyge er i alle dage blevet udråbt som neuroser, men årsagen er posturologisk !
 
Relaterede sider: