Hvordan foregår Akupunktur-behandlingen ? 

 
Akupunkturen bygger på en holistisk menneskeopfattelse, hvilket vil sige, at det er det hele menneske, som behandles, ikke blot symptomet.
 
Derfor er det vigtig at få så mange informationer af patienten, som muligt, dette for at stille den mest optimale diagnose før selve akupunktur behandlingen. Patienten stilles derfor en lang række spørgsmål vedrørende sin helbredsmæssige tilstand. Desuden kan der anvendes en række diagnoseværktøjer, såsom tungediagnose, pulsdiagnose, posturologi m.v., der alle har til formål at klarlægge kroppens ubalancer.
 
Når diagnosen er fastlagt, påbegyndes selve akupunktur behandlingen, som kan variere meget alt efter lidelsen/ubalancens omfang. Behandlingens varighed er ca. 60 min. Behandlingsreaktionen kan f.eks. være alt fra ekstrem afslappelse, kløe/summen/prikken flere steder i kroppen.
 
Efter akupunktur behandlingen oplever nogle patienter træthed, og andre oplever forøget energi og livsmod. Under hele behandlingsforløbet er det vigtigt at indtage rigeligt med væske, så kroppen får hjælp til udskillelse af affaldsstofferne.
 
Relaterede sider: