Hvad er Feng Shui - intet er konstant, alt er i bevægelse......

 

- Harmonisk helhedsindretning for virksomheder og private.

 
Feng Shui betyder vind og vand, og er en ældgammel kinesisk lære, der går ud på at indrette sig efter naturens energistrømme

Vore omgivelser påvirker os og har indflydelse på vort velbefindende. Ved at tilpasse omgivelserne til vores ønsker og behov, kan vi få dem til at arbejde for os.

Feng Shui giver et smukt og funktionelt miljø, hvor der med omtanke og nærende inspiration er muligheder, drømme og realisering af dine inderste visioner...

En livsbekræftende enkelhed, der manifesterer ønsker og behov i den ydre verden.

Feng Shui er et enkelt, livsbekræftende filosofisk redskab, der gør os bevidste om at bruge vores omgivelser resultatorienteret og konstruktivt, så vores dagligdag bliver en skabende proces hvor vi når vore drømme og mål.

Feng Shui anvendes med lige stor virkning ved indretning af lejligheder og huse såvel som virksomheder inden for service og produktion.

Feng Shui er gammel kinesisk filosofi, der bygger på ideen om at leve i harmoni med vor natur og vore omgivelser. Feng Shui benytter sig af symbolik og sund fornuft, hvilket gør metoden praktisk anvendelig også i vor del af verden.

Intuitiv forståelse af energiflow, symboler og deres værdier i forhold til person eller situation, sans for farver, former, materialer, proportioner er de grundlæggende principper i Feng Shui.

I Feng Shui kaldes energiflowet Chi.  Chi kan være det flow, der er i et rum, bygning eller område og opstår pga. stedets indretning, udformning og de enkelte tings udstråling.

Dette energiflow er det vi oplever i samspillet mellem mennesker og omgivelser... det er det, som former vores tilværelse. Trives vi ikke, kan vi ? udover at ændre os selv ? også ændre energien omkring os, og således skabe et miljø, hvori vi kan udfolde vores potentiale frit og ubesværet.

En Feng Shui konsultation afklarer hvilke områder, der har behov for organisering, forenkling, forandring og forbedring. Gennemgangen på stedet viser, hvad der kan være årsag til, at de mål, der er sat, ikke er nået.

Med ganske få ændringer, arbejdes hen i mod opfyldelse af målet. Ændringerne kan være enkle- som f.eks. at flytte et billede, en plante eller bringe en ny farve ind.

Feng Shui kan praktiseres i din bolig / virksomhed, som den er nu, inden nybygning, ombygning eller flytning.
 
Relaterede sider: